Odstoupení od smlouvy

Chcete zboží vrátit? Žádný problém!

Někdy se prostě stane, že zakoupené zboží, nevypadá přesně, jak jste očekávali, nebo Vám po vyzkoušení prostě nepasuje. Protože nám jde o to, abyste se v něm cítili při sportu skvělě, rádi Vám zboží vyměníme za jiné, nebo Vám vrátíme peníze.

Zboží můžete do 14 dnů bez udání důvodů vrátit. 

Vrátíme Vám vše, co jste nám zaplatili. Do koruny! 

Na Vás je jen platba za dopravu zboží k nám.

 

Jak postupovat?

1.) Zboží prosím pečlivě zabalte, aby se cestou nepoškodilo. Ideální je do originálního obalu.

2.) Zboží odešlete na tuto doručovací adresu:

TEAMSECTOR s.r.o.
Lovecká 257/23
Jablonec nad Nisou, 466 01

3.) Informujte nás o odstoupení od smlouvy telefonicky na čísle 737 741 574 nebo emailem na info@teamsector.czsdělte, nebo pošlete nám prosím trasovací číslo zaslané zásilky

4.) Ke zboží přiložte fakturu + informaci o tom, že odstupujete od kupní smlouvy. 

5.) Nezapomeňte uvést číslo vašeho účtu - kam Vám máme zaslat peníze. 

6.) A to je vše! Po obdržení zboží Vám co nejdříve zašleme zpět peníze. (Nejpozději však do 14 dnů)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyní slovy práva:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost TEAMSECTOR s.r.o., IČ: 09226524, DIČ: CZ09226524 se sídlem Lovecká 257/23, Jablonec nad Nisou, 466 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45452  formou jednostranného právního jednání. Například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář (kde najdete kontaktní adresu pro vrácení zboží i emailovou adresu) viz. níže pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Ke stažení ve formátu .doc k dispozici ZDE.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 


 

Adresa pro vrácení zboží:

TEAMSECTOR s.r.o.
Lovecká 257/23
Jablonec nad Nisou, 466 01

 

Kontaktní údaje prodávajícího: 

Eshop: www.teamsector.cz
E-mailová adresa: info@teamsector.cz
Telefonní číslo: +420 737 741 574

 

Prodávající:

TEAMSECTOR s.r.o.
IČ: 09226524
se sídlem Lovecká 257/23, Jablonec nad Nisou, 466 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45452.

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Číslo objednávky:

 

Číslo účtu pro vrácení platby:

 

Podpis spotřebitele:

 

Datum: